Πάνε για καθαίρεση τον πρόεδρο της ΕΠΣΚ Μιχάλη Τσιχριτζή..!


Η απίστευτη δήλωση του προέδρου της ΕΠΣ Κορινθίας κατά την διάρκεια της βράβευση; του διαιτητή Καρακάση και των άλλων τριών στον τελικό του κυπέλλου έχει κυριολεκτικά εξοργίσει όλη την Κορινθία αθλητική και μη.
Ο κ. Μιχάλης Τσιχριτζής ενεργώντας ως απόλυτο αφεντικό του Κορινθιακού ποδοσφαίρου δεν είχε κανένα πρόβλημα μπροστά στις κάμερες να πεί στους ανθρώπους της Κορίνθου 2006...'"τώα κλάστε...τα...αερρχ@@@...!
Αύριο το πρωί όπως έγινε γνωστό η διοίκηση της Κορίνθου 2006 θα προσφύγει ένδικα στην ΕΠΟ, στον υφυπουργό Αθλητισμού αλλά και την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, ζητώντας την ποαραδειγματική τιμωρία του κ.Τσιχριτζή.
Δείτε τι προβλέπει το άρθρο :

Άρθρο 107 Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος-Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος

1. Όσοι ασχολούνται με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές, ή γυμναστικές εκδηλώσεις, ή παρακολουθούν τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.
2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση την οριστική ή για ορισμένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συμμετοχής τους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως διοικούντων, μελών, αθλητών προπονητών, γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της συμμετοχής τους ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων. Η ποινή αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) που λειτουργεί ως Επιτροπή της Ε.Ο.Ε.. Η Ε.ΦΙ.Π. επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας και, σε χρονικό διάστημα το αργότερο δύο (2) μηνών από την πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, εκδίδει απόφαση.
3. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Ε.ΦΙ.Π., ρυθμίζονται με τον Κανονισμό της, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ.
4. Οι αποφάσεις της ΕΦΙΠ είναι εκτελεστές, μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατ’ αυτών, ενώπιον της Α.Α.Ε.Δ..
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση το βίντεο δεν σηκώνει αμφισβήτηση η έκπτωση του κ.Τσιχριτζή απο το αξίωμα του προέδρου της Ενωσης Κορινθίας είναι εξαιρετικά πιθανή...!!!!!!
Και δίκαιη θα προσθέταμε εμείς.!
Share on Google Plus
    Blogger ΣΧΟΛΙΑ
    Facebook ΣΧΟΛΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου