"Ενίσχυση του Επιμελητηριακού Θεσμού"


Ο επιμελητηριακός θεσμός λειτουργεί, για πάνω από 100 χρόνια, ως κύριος εκφραστής και αρωγός της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, αλλά και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε καλές και σε δύσκολες εποχές.
Του Κωνσταντίνου Μίχαλου
Σήμερα, τα Επιμελητήρια της χώρας είναι από τους πιο παραγωγικούς και δραστήριους φορείς, με αξιόλογες πρωτοβουλίες και δράσεις, με τεκμηριωμένες διεκδικήσεις και προτάσεις, με συνεχή και αποτελεσματική παρουσία στο πλευρό των μελών τους.
Το έργο των Επιμελητηρίων, το οποίο είναι ουσιαστικό, ποιοτικό και καθημερινό, αποτελεί και το λόγο που – παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες – κανείς δεν κατάφερε ως τώρα να «ψαλιδίσει» τον επιμελητηριακό θεσμό. Ωστόσο, τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωσή του και αξιοποίηση των δομών, της εμπειρίας και της γνώσης που διαθέτουν τα Επιμελητήρια της χώρας. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται, στο πλαίσιο της νέας επιμελητηριακής νομοθεσίας, η επανεξέταση μιας σειράς ζητημάτων που δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του θεσμού.
Ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα αφορά τη δυνατότητα των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων να αποφασίζουν αυτοτελώς για κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους. Επιπλέον, θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί που τέθηκαν για τη λειτουργία των μη κερδοσκοπικών εταιριών και να υπάρχει δυνατότητα ετήσιας επιχορήγησής τους.
Ως προς το ΓΕΜΗ, θα πρέπει να οριστεί σαφώς η αρμοδιότητα των Επιμελητηρίων να λειτουργούν και να ενημερώνουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εισπράττοντας για το σκοπό αυτό το νόμιμο ανταποδοτικό τέλος, που αποτελεί τακτικό έσοδο του κάθε Επιμελητηρίου. Τέλος, θα πρέπει να εισαχθεί διάταξη για την τακτική διασφάλιση των ετήσιων επιμελητηριακών εσόδων, που προέρχονται από την τήρηση της μερίδας κάθε επιχειρηματικής μονάδας στο ΓΕΜΗ.
Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας του Επιμελητηριακού Θεσμού, που θα επιτρέπει στα Επιμελητήρια να συνεχίσουν να εκφράζουν και να στηρίζουν τον αγώνα εκατοντάδων ελληνικών επιχειρήσεων για επιβίωση και ανάπτυξη.
  • Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
Share on Google Plus
    Blogger ΣΧΟΛΙΑ
    Facebook ΣΧΟΛΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου