Ξεκινά διώξεις για το νερό του Σχίνου ο δήμος Λουτρακίου


Οπως ήταν φυσικό ο δήμος Λουτρακίου αποφάσισε νε αμυνθεί στα συνεχή δημοσιεύματα, που στόχο έχουν το νερό του Σχίνου με πρωταγωνιστή μία μικρή ομάδα κατοίκων και το ΠΑΚΟΕ.
Η επίθεση αυτή γίνεται κάθε χρόνο τον Αύγουστο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τους ίδιους πρωταγωνιστέ, με την διαφορά ότι φέςτος ο δήμος αποφάσισε να αντιδράσει.
Πριν τη συζήτηση των τακτικών θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής ο κ.Πρόεδρος (Γιώργος Γκιώνης-Δήμαρχος) ζήτησε τη συζήτηση του θέµατος ‘’∆ιορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την ανάληψη ενεργειών κατά παντός υπευθύνου..
κατόπιν δηµοσιευµάτων – καταγγελιών κατά ∆ήµου’’ έκτακτα ως κατεπείγοντος, για την προάσπιση των δηµοτικών συµφερόντων.

Η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω θέµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του ν.3852/2010.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ότι υπάρχει έγγραφη καταγγελία κατοίκων του Σχοίνου για κακή ποιότητα του νερού µε το οποίο υδροδοτείται η περιοχή, η οποία ενισχύεται και από κακοήθη δηµοσιεύµατα.

 Προς αντιµετώπισή τους ζήτησε τον διορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόµιµες ενέργειες προκειµένου να σταµατήσει άµεσα µία σε βάρος του ∆ήµου παρελκυστική κατάσταση που ζηµιώνει την φήµη και υπόστασή του µε ψευδείς και κακόβουλες ενέργειες
Share on Google Plus
    Blogger ΣΧΟΛΙΑ
    Facebook ΣΧΟΛΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου