Ποιά είναι η καλύτερη ταβέρνα στην Κόρινθο-TripAdvisor
Το TripAdvisor® είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός ιστότοπος παγκοσμίως*, ο οποίος προσφέρει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν ένα ιδανικό ταξίδι και να κάνουν τις απαραίτητες κρατήσεις. Το TripAdvisor προσφέρει συμβουλές από ταξιδιώτες και μεγάλη ποικιλία επιλογών και δυνατοτήτων διοργάνωσης ταξιδιών, με ενσωματωμένους συνδέσμους για εργαλεία κρατήσεων που αναζητούν τις καλύτερες τιμές ξενοδοχείων σε εκατοντάδες ιστότοπους.Οι ιστότοποι της επωνυμίας TripAdvisor αποτελούν τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κοινότητα στον κόσμο, με περισσότερους από 340 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες μηνιαίως** και πάνω από 320 εκατομμύρια κριτικές και γνώμες για περισσότερα από 4,9 εκατομμύρια καταλύματα, εστιατόρια και αξιοθέατα. Οι ιστότοποι λειτουργούν σε 45 χώρες παγκοσμίως. Επίσης, το TripAdvisor περιλαμβάνει και το TripAdvisor for Business, ένα αποκλειστικό τμήμα που παρέχει στην τουριστική βιομηχανία πρόσβαση στους εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες του TripAdvisor.
Σύμφωνα λοιπόν με τους επισκέπτες του ιστότοπου στην τοποθεσία "Κόρινθος", το καλύτερο εστιατόριο όπως το ανέδειξαν ίσως αποτελεί έκπληξη.
Είναι το  Marinos Restaurant στην Αρχαία Κόρινθο, μακράν μάλιστα απο το δεύτερο.!Δείτε ΕΔΩ την κατάταξη.

Share on Google Plus
    Blogger ΣΧΟΛΙΑ
    Facebook ΣΧΟΛΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου