Λιγότερη βενζίνη βάζουν το 2018 οι Ελληνες..!Με πτώση στην κατανάλωση καυσίμων της τάξης του 11% κύλησε το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με παράγοντες του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι οποίοι αποδίδουν το γεγονός, κατά κύριο λόγο, στην πτώση της ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών. Αντίθετα, τα καύσιμα κίνησης κρατήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα με οριακή αύξηση. Οι πρώτες εκτιμήσεις, στο μεταξύ, για το 12μηνο που προηγήθηκε κάνουν λόγο για συρρίκνωση του συνόλου των υγρών προϊόντων, κατά 1,5% σε σχέση με το 2016. Το ασταθές οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια αισιοδοξίας για τον κλάδο, που σε γενικές γραμμές παρουσίασε σημάδια σχετικής σταθεροποίησης τη διετία 2015-2016.
Σύμφωνα με την Ελευθερία Παραμερίτη, Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, η οποία επιμελήθηκε Κλαδική Μελέτη που εκπονήθηκε πρόσφατα, η ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων κατέγραψε πτωτική πορεία την περίοδο 2010- 2016 με σωρευτική μείωση 26%. Ειδικότερα, η «εσωτερική αγορά» (βενζίνη, πετρέλαιο, μαζούτ, άσφαλτος, υγραέριο, κηροζίνη) δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το 2015 (οριακή μείωση 0,8%). Το 2016, η ζήτηση για βενζίνη μειώθηκε 1,3% σε σχέση με το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη διετία 2015-2016 η αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε τη μείωση στην κατανάλωση βενζίνης. Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, μετά τη σημαντική αύξηση που κατέγραψε το 2015, εμφάνισε μείωση 13,6% το 2016. Πτώση της τάξεως του 5% εμφάνισε και η κατανάλωση μαζούτ την περίοδο 2016/15.
Όσον αφορά την κατανομή της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων ανά προϊόν, το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επί της συνολικής κατανάλωσης το 2016 απέσπασαν το πετρέλαιο κίνησης (24,5%), οι βενζίνες (22,7%) και τα ναυτιλιακά καύσιμα (21,9%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 ήταν η πρώτη φορά που το πετρέλαιο κίνησης εκτόπισε από την πρώτη θέση τη βενζίνη. Ως προς τα βιοκαύσιμα, αναφέρεται ότι το 2016 εγκρίθηκε η κατανομή 132.000 χιλιολίτρων στους δικαιούχους, ποσότητα μειωμένη κατά 5,7% σε σχέση με το 2015.
Το φυσικό αέριο
Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου έπειτα από μία τριετία συνεχούς πτώσης (2012-2014), εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης το 2015. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2016 με εντυπωσιακά μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (29,6%). Η εν λόγω αύξηση της κατανάλωσης οφείλεται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο, τόσο η βιομηχανική κατανάλωση όσο και η κατανάλωση των οικιακών και εμπορικών καταναλωτών παρουσίασαν μείωση, κατά 6,2% και 2,4% αντίστοιχα, παρά τη συνεχή επέκταση του δικτύου διανομής και των νέων συνδέσεων. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι τα προσεχή έτη η κατανάλωση φυσικού αερίου για οικιακή, βιομηχανική και εμπορική χρήση θα ακολουθήσει αυξητική πορεία, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική οικονομία θα επανέλθει σε τροχιά ανάκαμψης.
Το «αποτύπωμα» των εταιρειών
Στο πλαίσιο της μελέτης της ICAP πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων (διύλισης, χονδρικής εμπορίας, βιοκαυσίμων) του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών. Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των 2 εταιρειών διύλισης για την περίοδο 2015-2016, προέκυψε μείωση των συνολικών τους πωλήσεων κατά 11,4% το 2016/15, διαμορφούμενες σε 10,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η διαμόρφωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, οι νομισματικές ισοτιμίες κ.ά. είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα, με συνέπεια το μικτό κέρδος των εταιρειών να αυξηθεί εντυπωσιακά (47,7%) το 2016.
Επιπροσθέτως, ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα λειτουργικά κέρδη. Τέλος, τα καθαρά κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) υπερδιπλασιάστηκαν ανερχόμενα σε 859 εκατ. ευρώ το 2016. Όσον αφορά τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας (για την περίοδο 2015-2016), προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (σε αξία) των 12 αντιπροσωπευτικών εταιρειών (για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί της τελευταίας διετίας) σημείωσαν αύξηση κατά 3,6% το 2016. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 15,1%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας το 2016/15 (10%), γεγονός που οδήγησε στη διεύρυνση των συνολικών κερδών προ φόρου κατά 7,2% το 2016. Τέλος, τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 2% περίπου το 2016 σε σχέση με το 2015.
Share on Google Plus
    Blogger ΣΧΟΛΙΑ
    Facebook ΣΧΟΛΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου