Με 10 δωμάτια και 40 κλίνες η αρχή στον αγροτουρισμό


Τουριστικό κατάλυμα έως δέκα δωματίων και μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό μέγεθος υποδομής για να ξεκινήσει ένας επαγγελματίας αγρότης τη δική του αγροτουριστική μονάδα.
Το όριο των 10 δωματίων δείχνει ως το πλέον κατάλληλο, πρώτον γιατί το εισόδημα από την εκμετάλλευση του καταλύματος αντιμετωπίζεται ως αγροτικό, δεύτερον γιατί βρίσκονται μέσα στις νέες προδιαγραφές τουριστικών καταλυμάτων που μπορούν να ενισχυθούν μέσω των Leader και τρίτον επειδή είναι τα μόνα που λαμβάνουν «ειδικό σήμα», Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Ωστόσο, ακόμα αναμένεται η θέσπιση τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών για τον αγροτουρισμό σύμφωνα με το Νόμο 4276/2014. Την ίδια ώρα όμως ο θεσμός των «πολυλειτουργικών αγροκτημάτων» έρχεται πρώτος να οριοθετήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αναφέροντας ότι: Σε κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα επιτρέπεται η λειτουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικής μονάδας έως 10 δωματίων μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά νομικά και θεσμικά πλαίσια. Η εκμετάλλευση και λειτουργία μεγαλύτερου αριθμού δωματίων εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4276/2014.
Share on Google Plus
    Blogger ΣΧΟΛΙΑ
    Facebook ΣΧΟΛΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου